Energiamurroksen johtaminen

Vaasan ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun Osaamista energiamurroksen johtamiseen –yhteishankkeessa kehitetään työkaluja energiasektorin nopean uudistamisen vauhdittamiseksi. ELY-keskuksen ja EU:n rahoittamassa hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtainen energiamurroksen johtamisen koulutuskokonaisuus, rakennetaan alan yhteistyöverkostoja ja kehitetään digitaalinen oppimispeli.

Koulutuskokonaisuus

Osaajia energia-alalle

VAMK, KAMK ja TAMK edustavat kukin sähköenergiantuotannon kannalta keskeisiä maakuntia. Hankkeessa toteutettavaan Energiamurroksen johtaminen -koulutuskokonaisuuteen valjastetaan kunkin korkeakoulun ydinosaaminen parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden ja energia-alan eduksi.

Verkostot

Verkostot avainasemassa osaamisen varmistamiseksi

Hankkeen puitteissa kootaan energiamurroksen johtamiseen keskittyvä kansainvälinen ja kansallinen verkosto luomalla pysyvät yhteistyösuhteet ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksen kanssa sekä alan keskeisten kotimaisten yhteistyöverkostojen ja johtavien yritysten kanssa.

Digitaalinen oppimispeli

Tuulivoima-oppimispeli

Opiskelun ja työnteon kulttuuri muuttui Covid-19 pandemian myötä ja nykyään opiskelijat toivovat yhä enemmän joustavia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Tämä lisää painetta verkko-opintojen pedagogisten ratkaisujen ja työkalujen aktiiviselle kehittämiselle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan tuulivoima-aiheinen digitaalinen oppimispeli vastaamaan muutostarpeeseen.

Energiamurroksen johtaminen tausta 1920x1080 3

Työkaluja energiasektorin rakennemuutokseen

Voimakkaassa kasvussa oleva energiasektori on globaalisti murroksessa teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä vauhdilla. Tuulivoima, aurinkoenergia ja muut uusiutuvat energialähteet ovat jo nyt muuttaneet huomattavasti sähköenergiantuotantoa ja kehitys vain kiihtyy.

Muutos asettaa paljon vaateita sähkönsiirtoon sekä koko energiajärjestelmän rakenteeseen ja hallintaan. Energia-alan nopea systeeminen muutos voi hallitsemattomana ja puutteellisella osaamisella johtaa sähkön hinnan suuriin vaihteluihin, sähkönjakelun häiriöihin ja akuuttien ilmastotoimien lykkääntymiseen.

VAMK, KAMK ja TAMK vastaavat yhteisellä kolmivuotisella hankkeellaan, 2024-2026, energia-alan vihreän siirtymän tarpeisiin. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ja tuen myöntäjänä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Energiamurroksen johtamisen YAMK -tutkintokoulutus

Hankkeen puitteissa toteutettava koulutus muodostuu sähköenergiantuotannon eri osa-alueita käsittelevistä opintojaksoista ja niistä muodostuvasta 60 opintopisteen laajuisesta insinööri (YAMK) tutkinto-ohjelmasta. Hankkeen aikana koulutus pilotoidaan 90 opiskelijalla, mutta hankkeen tulosten pitkän aikavälin hyödyntämisen osalta tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen koulutustoimintaa jatketaan osana toteuttaja-ammattikorkeakoulujen perustoimintaa, laajentaen koulutusta insinöörialalta muille aloille.

  • Tutkintokoulutus sisältää 15 op yhteisiä opintoja sähköenergiajärjestelmistä, uudistuvan sähkötuotantotekniikan perusteista sekä sähköenergiatuotannon johtamisesta.
  • Lisäksi opiskelija saa valita tutkintoonsa opintoja seuraavista itseään kiinnostavista opintojaksoista: hankekehitysosaaminen, tuulivoimajärjestelmät, aurinkoenergiajärjestelmät, kansainvälisten suurhankkeiden johtaminen, energian varastointi ja projektityö.
  • Opintoihin on myös mahdollista valita kansainvälisen kumppaniverkoston tarjoamia opintojaksoja.
  • Opintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö.

Lue lisää koulutuksesta

Toni lustila 1234x700

Tällä hetkellä Suomessa ei ole saatavilla vastaavaa usean korkeakoulun yhteisvoimin toteuttamaa energiasektorin koulutusta, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia menestyksekkäästi alan erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Toni Lustila, hankkeen projektipäällikkö ja Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori

Akikorpela tamk

”Energiamurros edustaa jatkuvaa muutosta ja kehitystä, ja yhteistyöverkostot vahvistavat koulutuksen pysymistä ajan hermolla. Sisällöllinen yhteistyö alan yritysten ja korkeakoulujen kanssa on tärkeää koulutuksen jatkuvan kehittymisen kannalta.

Aki Korpela, Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja

Kyöstikoskela 1234x700

Opintojen pelillistäminen on yksi kasvava trendi, johon myös Suomessa on panostettava oppimistulosten parantamiseksi. Pelin avulla on tarkoitus harjoittaa erilaisia osaamisalueita, kuten esimerkiksi tuulienergiatuotannon ennustamista ja kaupankäyntiä sähkömarkkinoilla, tuotantoalueen valintaa, tuulivoimapuiston suunnittelua ja rakentamista sekä projektinhallintaa.

Kyösti Koskela, pelituottaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Ota yhteyttä hanketiimiin

Toni Lustila

Energia- ja ympäristötekniikan lehtori
Hankkeen projektipäällikkö
VAMK

toni.lustila@vamk.fi
+358 50 595 6203

Aki Korpela

Yliopettaja
Soveltavan tutkimuksen keskus
TAMK

aki.korpela@tamk.fi
+358 40 637 2840

Pekka Kantola

Projektipäällikkö
Master School
KAMK

pekka.kantola@kamk.fi
+358 40 757 3112

Loviisa Mäki-Julku

Projektisuunnittelija
TKI-palvelut
VAMK

loviisa.maki-julku@vamk.fi
+358 207 663 655

Hanketoteuttajat

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ja tuen myöntäjänä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Vamk logo

Kamk

Tamk

Hankkeen yhteistyöverkosto